Rekenkamer: energielabel weinig effectief

Geplaatst op:
24-03-2016

Het focussen op het verbeteren van energielabels is een weinig effectieve manier om energie te besparen en CO2-uitstoot te verminderen. Dat constateert de Amsterdamse Rekenkamer.

Het energielabel is volgens de Rekenkamer een slechte voorspeller van het werkelijke energieverbruik. Het werkelijk effect van energiebesparende maatregelen is over het algemeen veel kleiner dan het theoretische effect, constateert het adviesorgaan op basis van data-analyse van 170.000 Amsterdamse corporatiewoningen.

“In het bijzonder overschat de theorie het energieverbruik van oude installaties en lage graden van isolatie. Er lijkt hierbij sprake te zijn van een systematische fout in de theorie die ten grondslag ligt aan de energielabels voor woningen”, aldus de Amsterdamse Rekenkamer, die leunt op onderzoek van het OTB.

Bewijs

De Rekenkamer beveelt aan de labelstappensubsidie te heroverwegen. Het richten op specifieke energiebesparende maatregelen, zoals het vervangen van de verwarmingsinstallatie of het aanbrengen van gevel- of glasisolatie, biedt echter weinig soelaas. “Wij zien geen robuust bewijs dat stimulering van bepaalde energiebesparende maatregelen effectiever en doelmatiger zou zijn dan de generieke labelstappensubsidie. Het energiezuinig maken van een woning is veelal maatwerk”, aldus de Amsterdamse Rekenkamer. Zo is bij veel huizen spouwmuurisolatie niet mogelijk.

Beter zou zijn om meer nadruk te leggen op het gedrag van bewoners. “Bewoners weten niet altijd wat de meest energiezuinige wijze van bedienen van hun verwarming, ventilatie en eventuele andere installaties is. Dit kan leiden tot onbewust energieverspillend gedrag”, aldus het adviesorgaan.

Intuïtief

De Amsterdamse corporatie herkennen dit probleem. Het goed bedienen van technologisch geavanceerde installaties is essentieel om energie te besparen. De apparaten zijn niet altijd intuïtief te gebruiken. Voorlichting van bewoners zou volgens de Rekenkamer kunnen helpen om het effect van het energiezuiniger maken van woningen in positieve zin te beïnvloeden.

Voorlichting zou zich daarbij niet alleen moeten richten op bewoners van net gerenoveerde woningen, maar op alle bewoners die een woning betrekken. In het verlengde hiervan kan ook overwogen worden om Amsterdammers in het algemeen intensiever voor te lichten over het energiezuinig gebruik van hun woning.

Zuinig

De gemeente Amsterdam plaatst kanttekeningen bij het advies van de Rekenkamer. “In het verleden is gebleken dat de beïnvloedbaarheid van bewonersgedrag beperkt is. Uit vele onderzoeken blijkt dat bewoners zich feitelijk aanpassen aan de mogelijkheden/kwaliteiten van de woning. In een oude, slecht geïsoleerde woning met enkel glas, een gaskachel en een geiser verwarmen zij de woning beperkt omdat vaak niet alle ruimten goed verwarmd kunnen worden. Het gebruik van de woning is dan noodgedwongen zeer zuinig en eigenlijk niet meer van deze tijd. In de nieuwe gerenoveerde woning gaan bewoners de woning op een moderne manier gebruiken, dus meer ruimten verwarmen op een comfortabele temperatuur, met als gevolg dat het energieverbruik niet of slechts weinig daalt”, aldus de gemeente.

Bron:www.cobouw.nl