Ambachtsweg te Leusden

Ambachtsweg te Leusden : Voor de verhuur is circa 495 m² beschikbaar verdeeld over 2 verdiepingen: 1e verdieping: circa 197 m² kantoorruimte 2e verdieping: circa 298 m² kantoorruimte Deelverhuur mogelijk vanaf circa 100 m².

Huurprijs

Kantoorruimte, € 85,00 per m² vvo per jaar, te vermeerderen met BTW.

Parkeren

€ 400,00 per parkeerplaats per jaar, te vermeerderen met BTW.

Voorschot servicekosten

Huurder wordt zelfstandig contractant bij de desbetreffende nutsbedrijven.

  Download de brochureBeschrijving

Test: Op een centrumlocatie in Leusden is het appartementengebouw met 2 onderliggende restaurants gesitueerd aan de Hamersveldseweg. Beide restaurants hebben een royale oppervlakte en voldoen aan de laatste eisen.

Huurbetaling

Een bankgarantie ter grootte van 3 maanden bruto betalingsverplichting.

Huur- en Verlengingstermijn

5 + 5 jaar; andere perioden zijn bespreekbaar.

Opzegtermijn

Twaalf (12) kalendermaanden voorafgaande aan de expiratiedatum.

BTW

Indien huurder niet aan het “90%-criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Zekerheidsstelling

Een doorlopende bankgarantie ter grootte van 3 maanden huur inclusief servicekosten en inclusief BTW.

Indexering

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI voor alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar.

Huurcontract

Op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Aanvaarding

In overleg.

Parkeren

Parkeren is mogelijk op eigen terrein.

Bijzonderheden

Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring/gunning door verkoper. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Opleveringsniveau

De kantoorruimte wordt schoon en ontruimd opgeleverd met de volgende voorzieningen:

  • fraaie entree;
  • huidige representatieve vloerbedekking;
  • huidige scheidingswanden;
  • lift;
  • rolarchief (mogelijkheid);
  • pantry op elke verdieping;
  • toiletgroep op elke verdieping;
  • systeemplafonds voorzien van verlichtingsarmaturen;
  • airconditioning.