Kwaliteitsborging

Streven naar tevreden klanten, liefde voor het product, vakmanschap en een hoge mate van betrouwbaarheid. Dat onderscheidt Bouwonderneming T.J. van de Belt Leusden bv met name op het gebied van woningbouw en utiliteitsbouw. Het beleid is er op gericht om een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te bereiken en te handhaven.

Dit alles, gevoegd bij het feit dat wij nazorg, garanties en verantwoordelijkheden niet uit de weg gaan, betekent dat bouwen met ons, bouwen met zekerheid is.

Vandaar dat wij aangesloten zijn bij gerenommeerde organisaties, waarbij steeds het sleutelwoord ‘kwaliteit’ hoge prioriteiten kent.

Bouwgarant

Met de bouw of verbouwing van een woning zijn vaak grote bedragen gemoeid. Belangrijk dus om voor zekerheid te kiezen. De keuze voor een bouwbedrijf met het keurmerk van BouwGarant is een eerste stap.

Het belang van de keuze voor een erkend BouwGarant-aannemer

Aannemers die zijn aangesloten bij BouwGarant, voldoen aan strenge eisen op het gebied van vakmanschap, betrouwbaarheid en kwaliteit. Het kwaliteitslabel, dat is gestart in 2003, kent inmiddels ruim 2000 deelnemers.

Professioneel en Vakbekwaam

Bij de BouwGarant-aannemer geldt afspraak is afspraak. U krijgt een duidelijke en gespecificeerde offerte waarin alle uit te voeren werkzaamheden helder zijn omschreven. Deze offerte dient als basis voor de aannemingsovereenkomst. Uiteraard beschikt de BouwGarant-aannemer over de juiste diploma’s en zijn de noodzakelijke verzekeringen afgesloten. Mocht er toch iets misgaan dan hanteert de BouwGarant-aannemer een vaste procedure voor de behandeling van klachten. Indien aannemer en klant er desondanks samen niet uitkomen, dan kan een beroep worden gedaan op de BouwGarant Servicedesk.

Verbouwgarantie

BouwGarant-aannemers bieden hun klanten nog een extra zekerheid: de VerBOUWgarantie. Dit exclusieve BouwGarant-product biedt ondermeer een garantie op de constructie en op herstel van opleveringsgebreken. Voor de VerBOUWgarantie wordt een kleine premie in rekening gebracht die afhankelijk is van de hoogte van de

Nieuwbouwgarantie

  • Bij de nieuwbouw van een woning, kunnen BouwGarant-aannemers sinds langere periode hun klanten prima bedienen. Voor het verkrijgen van een hypotheek met Nationale Hypotheek garantie (NHG) voor een nieuwbouwwoning is een garantie met dit keurmerk een vereiste. Dit exclusieve BouwGarant-product geeft u de zekerheid dat de woning wordt afgebouw. Daarnaast zijn er middels dit contract ook zaken geregeld omtrent garantietermijnen en eventuele herstel- werkzaamheden.

EnergiePrestatieGarantie

  • Gaat u uw woning laten aanpassen zodat u minder energie gaat verbruiken? Of staat u voor een verbouwing waar energiebesparende maatregelen deel van uitmaken? Kies dan voor de zekerheid van de EnergiePrestatieGarantie. Dan weet u zeker dat u op uw energierekening gaat besparen.

De EnergiePrestatieGarantie geeft u de zekerheid dat de werkzaamheden goed en volgens afspraak worden uitgevoerd. Maar u wilt natuurlijk ook zekerheid dat de beoogde besparing daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De EnergiePrestatieGarantie biedt u deze zekerheid.

Wordt het beloofde rendement niet gehaald? Dan gaat in eerste instantie een energiecoach samen met u op zoek naar de oorzaak. Afhankelijk van de resultaten worden waar nodig verbetermaatregelen genomen en/of ontvangt u een schadevergoeding. Natuurlijk in de mate waarin het rendement niet is waargemaakt

Ga voor meer informatie naar www.bouwgarant.nl. U leest hier alles op de over de zekerheid en garantie die de aangesloten bedrijven geven.

Woningborg

Woningborg heeft samengevat als doel: het bevorderen van de kwaliteit van koophuizen en koopappartementen in Nederland, het bevorderen van vertrouwen tussen koper en ondernemer, het verschaffen van waarborgen en het aanbieden van oplossingen voor het geval er iets misgaat.

De aankoop van een woning is voor de meeste mensen de belangrijkste uitgave in hun leven. Veel kopers realiseren zich echter niet dat de aankoop van een nieuwbouwwoning (grote) risico’s met zich meebrengt. Zo kan de bouwondernemer tijdens de bouw failliet gaan waardoor de bouw stil komt te liggen of kunnen zich na oplevering (ernstige) bouwkundige gebreken manifesteren aan het huis.

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, worden deze risico’s voor een belangrijk deel afgedekt. Gaat de ondernemer namelijk tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg er in beginsel voor dat uw huis wordt afgebouwd. Tot een behoorlijk bedrag loopt u daarbij geen financiële risico’s. Indien uw huis niet kan worden afgebouwd, heeft u tot een bepaald maximum recht op een schadevergoeding. Deze waarborg van het Woningborg noemt men de “insolventiewaarborg”.

‌‌⁣

Wanneer zich na de oplevering bouwkundige gebreken manifesteren die onder de Woningborg-garantie vallen, is de ondernemer verplicht die gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen. Laat de ondernemer dit na, dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijke arbiter. De ondernemer is verplicht de uitspraak van de arbiter na te komen. Laat hij dit na, dan kunt u een beroep doen op de zogenaamde “gebrekenwaarborg” van Woningborg. Woningborg zorgt er dan voor dat het herstel conform de uitspraak van de arbiter wordt uitgevoerd.

De bij Woningborg (Garantie- en Waarborgregeling eengezinswoningen en appartementen) aangesloten ondernemers – en dat zijn er circa 1600, verspreid over het hele land – zijn beoordeeld op financiële draagkracht en vakbekwaamheid door één van de bij Woningborg Aangesloten Organisaties. Zij worden dus niet voor niets “kwaliteitsondernemers” genoemd. Deze ondernemers worden verplicht een landelijk modelcontract te gebruiken waarin de rechten en plichten van partijen evenwichtig zijn afgewogen. Zo ziet u dat een Woningborg waarborgcertificaat u veel zekerheid biedt!